Want to hear about how we’ve helped businesses? Click this button to find out more! 👉

Vâng, chúng tôi đang tuyển dụng.

Vâng, chúng tôi đang tuyển dụng.

Nhưng không tuyển bất kỳ ai. Chúng tôi cần những con người hoàn thành tốt công việc, nhưng vẫn đủ khiêm tốn để biết họ có thể hoàn thiện hơn.

Những con người với tham vọng mơ ước điều người khác chỉ dám tưởng tượng, và dũng cảm thực hiện nó với niềm đam mê mãnh liệt và sự tập trung cao độ. Những người đôi lúc vấp ngã, nhưng luôn biết tự đứng lên (dĩ nhiên là với sự trợ giúp).

Trên hết, chúng tôi cần những con người chưa đánh mất đứa trẻ trong họ. Dẫu sao thì, tất cả chúng ta ở đây là để mang niềm vui đến thế giới.

Những người đó được gọi là goGetter và chúng tôi đang cần họ.

  • SINGAPORE
  • MALAYSIA
  • THAILAND
  • TAIWAN
  • PHILIPPINES
  • VIETNAM
  • INDONESIA

Game Development (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Community (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Marketing (2)

Digital Marketing Manager

SINGAPORE


Digital Marketing Executive

SINGAPORE

Player Support (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

IT Operation (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

 

Other (1)

Regional HR Business Partner

SINGAPORE

Game Development (1)

Lead Programmer (Bukit Jalil, Kuala Lumpur)

MALAYSIA


Community (1)

Game Community Manager (Bukit Jalil, Kuala Lumpur)

MALAYSIA


Marketing (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Player Support (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

IT Operation (1)

System Engineer (Kuala Lumpur, Malaysia)

MALAYSIA

 

Other (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Game Development (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Community (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Marketing (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Player Support (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

IT Operation (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Other (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Game Development (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Community (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Marketing (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Player Support (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

IT Operation (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Other (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Game Development (1)

QA Tester

PHILIPPINES

Community (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

 

Marketing (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Player Support (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

 

IT Operation (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

 

Other (1)

Business Development Manager

PHILIPPINES


Game Development (4)

Server Programmer

VIETNAM


Senior Server Developer

VIETNAM


Client Programmer

VIETNAM


Senior Client Developer

VIETNAM


Community (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Marketing (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Player Support (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

IT Operation (1)

IT Support Specialist

VIETNAM

 

Other (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Game Development (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Community (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Marketing (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Player Support (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

IT Operation (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.

Other (0)

Sorry, there are no vacancies available in this category.