Want to hear about how we’ve helped businesses? Click this button to find out more! 👉

Đừng chỉ làm game. Hãy làm ra lợi nhuận.

Đừng chỉ làm game. Hãy làm ra lợi nhuận.

  • Phát hành
  • Thuê ngoài
  • Phát triển

PHÁT HÀNH VỚI CHÚNG TÔI

Lập kế hoạch tùy chỉnh phù hợp nhu cầu của bạn

PHÁT HÀNH VỚI CHÚNG TÔI

Lập kế hoạch tùy chỉnh phù hợp nhu cầu của bạn

Những dịch vụ giúp trò chơi của bạn được mua, sở hữu và thu lợi nhuận.

Marketing

Địa phương hóa

QA

Quản lý
Cộng đồng

Hỗ trợ
Khách hàng

Phân tích

Sử dụng miễn phí các công cụ độc quyền của chúng tôi

Gói công cụ phát triển phần mềm SDK giúp tích hợp game của bạn với bộ công cụ hữu ích và toàn diện
Gói công cụ phát triển phần mềm SDK giúp tích hợp game của bạn với bộ công cụ hữu ích và toàn diện
Icon logo for goPlay
Cổng thanh toán tích hợp cho phép nhà phát triển nhận tiền dễ dàng với hơn 350 cách
Carrier Billing
goPay icon for over the counter purchases
Over The Counter
goPay icon for e-vouchers
e-Vouchers
goPay icon for bank transfers
Bank Transfers
goPay icon for eWallets
eWallet
Icon logo for goPlay
Cổng thanh toán tích hợp cho phép nhà phát triển nhận tiền dễ dàng với hơn 350 cách
Carrier Billing
goPay icon for over the counter purchases
Over The Counter
goPay icon for e-vouchers
e-Vouchers
goPay icon for bank transfers
Bank Transfers
goPay icon for eWallets
eWallet

THUÊ NGOÀI CHÚNG TÔI

Hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ theo yêu cầu

THUÊ NGOÀI CHÚNG TÔI

Hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ theo yêu cầu

Linh hoạt, tùy chỉnh, và chi phí hiệu quả .

Phát triển

Địa phương hóa

QA

Quản lý
Cộng đồng

Hỗ trợ
Khách hàng

PHÁT TRIỂN VỚI CHÚNG TÔI

Xây dựng một thương hiệu tùy chỉnh phù hợp với tiêu chí của bạn

PHÁT TRIỂN VỚI CHÚNG TÔI

Xây dựng một thương hiệu tùy chỉnh phù hợp với tiêu chí của bạn

Chuẩn IP-Led

Tính năng
Trò chơi

Tất cả những dự án phát triển tùy chỉnh của chúng tôi được hỗ trợ với kế hoạch phát hành tùy biến

marketing

Địa phương hóa

QA

Quản lý
Cộng đồng

Hỗ trợ
Khách hàng

Phân tích

Sử dụng miễn phí các công cụ độc quyền của chúng tôi

Gói công cụ phát triển phần mềm SDK giúp tích hợp game của bạn với bộ công cụ hữu ích và toàn diện
Gói công cụ phát triển phần mềm SDK giúp tích hợp game của bạn với bộ công cụ hữu ích và toàn diện
Icon logo for goPlay
Cổng thanh toán tích hợp cho phép nhà phát triển nhận tiền dễ dàng với hơn 350 cách
Carrier Billing
goPay icon for over the counter purchases
Over The Counter
goPay icon for e-vouchers
e-Vouchers
goPay icon for bank transfers
Bank Transfers
goPay icon for eWallets
eWallet
Icon logo for goPlay
Cổng thanh toán tích hợp cho phép nhà phát triển nhận tiền dễ dàng với hơn 350 cách
Carrier Billing
goPay icon for over the counter purchases
Over The Counter
goPay icon for e-vouchers
e-Vouchers
goPay icon for bank transfers
Bank Transfers
goPay icon for eWallets
eWallet
  • Phát hành
  • Thuê ngoài
  • Phát triển

PHÁT HÀNH VỚI CHÚNG TÔI

Lập kế hoạch tùy chỉnh phù hợp nhu cầu của bạn

Những dịch vụ giúp trò chơi của bạn được mua, sở hữu và thu lợi nhuận.

marketing

Địa phương hóa

QA

Quản lý
Cộng đồng

Hỗ trợ
Khách hàng

Phân tích

Sử dụng miễn phí các công cụ độc quyền của chúng tôi

Gói công cụ phát triển phần mềm SDK giúp tích hợp game của bạn với bộ công cụ hữu ích và toàn diện
Icon logo for goPlay
Cổng thanh toán tích hợp cho phép nhà phát triển nhận tiền dễ dàng với hơn 350 cách
Carrier Billing
Over The
Counter
e-Vouchers
Bank
Transfers
eWallet

THUÊ NGOÀI CHÚNG TÔI

Hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ theo yêu cầu

THUÊ NGOÀI CHÚNG TÔI

Hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ theo yêu cầu

Linh hoạt, tùy chỉnh, và chi phí hiệu quả .

Phát triển

Địa phương hóa

QA

Quản lý
Cộng đồng

Hỗ trợ
Khách hàng

PHÁT TRIỂN VỚI CHÚNG TÔI

Xây dựng một thương hiệu tùy chỉnh phù hợp với tiêu chí của bạn

Chuẩn IP-Led

Tính năng
Trò chơi

Tất cả những dự án phát triển tùy chỉnh của chúng tôi được hỗ trợ với kế hoạch phát hành tùy biến

marketing

Địa phương hóa

QA

Quản lý
Cộng đồng

Hỗ trợ
Khách hàng

Phân tích

Sử dụng miễn phí các công cụ độc quyền của chúng tôi

Gói công cụ phát triển phần mềm SDK giúp tích hợp game của bạn với bộ công cụ hữu ích và toàn diện
Icon logo for goPlay
Cổng thanh toán tích hợp cho phép nhà phát triển nhận tiền dễ dàng với hơn 350 cách
Carrier Billing
Over The
Counter
e-Vouchers
Bank
Transfers
eWallet

Tìm ra giải pháp đáp ứng
nhu cầu doanh nghiệp của bạn

Tìm ra giải pháp đáp ứng
nhu cầu doanh nghiệp của bạn